Kancelaria Kanonistyczna

Kontakt

Kancelaria Kanonistyczna:
Magdalena Wojdała
ul. Brodowicza 2/2
31-518 Kraków

Tel. 515 293 236
e-mail: m.wojdala@kancelariawojdala.pl

 

Motywem powstania Kancelarii...

..jest chęć niesienia pomocy ludziom, którzy pragną przeprowadzić proces o stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa (unieważnienie małżeństwa).

Liczba tych spraw rośnie, a często trudno jest znaleźć rzetelną i fachową pomoc.

Dlatego też Kancelaria skupia się na kompleksowej obsłudze w zakresie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (określanego także – błędnie – jako rozwód kościelny).

Prawo kościelne jasno stwierdza, kto może być adwokatem kościelnym, kto może doradzać na etapie prowadzenia sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Na gruncie obecnie obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego adwokatem kościelnym ma być osoba pełnoletnia, nieposzlakowanej sławy. Ponadto ma być katolikiem (od tej zasady biskup diecezjalny może ustanowić wyjątki). Ma posiadać wyższe wykształcenie z zakresu prawa kanonicznego i posiadać tytuł licencjusza (tytuł ten stanowi odpowiednik ukończonej aplikacji w prawie państwowym). 

  Strony mogą swobodnie powoływać adwokatów kościelnych. Ich zadaniem jest przede wszystkim pomoc w sprawnym i skutecznym poprowadzeniu sprawy. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu adwokat opracowuje skargę powodową, pomaga dobrać materiał dowodowy, redaguje odpowiedzi na pisma sądu – szczególnie istotne są odpowiedzi na przedwyrokowe uwagi obrońcy węzła małżeńskiego.

  Zaangażowanie do procesu adwokata kościelnego pozwala na skrócenie procesu oraz oszczędza stronom często czasochłonnego poszukiwania niezbędnych informacji. Pamiętać trzeba, że adwokaci kościelni to ludzie, którzy ukończyli szerokie studia prawnicze, posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do występowania w tego rodzaju sprawach.